OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

01.

PODACI O PRODAVCU

U skladu sa odredbom člana 6 Zakona o elektronskoj trgovini obaveštavamo Vas da je pružalac usluga privredno društvo JOS TRADE D.O.O., sa sedištem na adresi Petra Lekovića 3/5, matični broj: 21583707 PIB: 111970209, koje je upisano u registar Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 34466/2020 od 29.05.2020. godine, sa registrovanom pretežnom delatnošću Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca.

JOS TRADE D.O.O. je vlasnik je web sajta hosting.goit.rs preko koga pruža usluge hostinga i registracije domena. Molimo Vas da pre registracije i kupovine sa pažnjom pročitate Opšte uslove poslovanja („Opšti uslovi“) zato što oni predstavljaju sastavni deo ugovora koje JOS TRADE D.O.O., kao prodavac, zaključuje sa fizičkim licima koja pribavljaju robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, kao kupcima.

Opštim uslovima regulišu se i bliže uređuju sva pitanja koja se tiču kupovine usluga putem internet platforme hosting.goit.rs, kao što su registracija, naručivanje usluga, plaćanje usluga, izjavljivanje reklamacije na usluge, podešavanja usluga i ostalih pitanja. Svrha donošenja Opštih uslova je utvrđivanje poslovnih principa i pravila po kojima posluje JOS TRADE D.O.O., kao i obaveštavanje kupaca usluga o njihovim pravima i obavezama u vezi kupovine koju je kupac izvršio samo i isključivo preko platforme hosting.goit.rs, a ne direktno od prodavaca.

02.

NARUČIVANJE

Naručivanje usluga vrši se isključivo posredstvom sajta hosting.goit.rs, uz obaveznu prethodnu registraciju, a sve u skladu sa jasnim instrukcijama koje su korisniku dostupne nakon što se uloguje na svoj nalog.

03.

OPISI USLUGA

JOS TRADE D.O.O. se trudi da sve usluge opiše što je tačnije moguće, ali ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi usluga 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako usluga koju ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete izjaviti reklamaciju na uslugu, a mi ćemo Vam vratiti Vaš novac u zakonskom roku.

04.

CENE USLUGA I IZJAVA O PDV-u

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

JOS TRADE D.O.O. se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili porudžbinu bez obzira da li se cena usluga promenila nakon kreiranja porudžbine. JOS TRADE D.O.O. ima pravo da otkaže porudžbinu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do očigledne greške prilikom postavljanja cene na sajtu.

JOS TRADE D.O.O. zadržava pravo na prodajne podsticaje u skladu sa odredbama Zakona o trgovini.

05.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

06.

PLAĆANJE

Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

 1. Plaćanje platnim karticama
  Plaćanje je moguće platnim karticama koristeći platne aplikacije Intesa Nestpay u koje se unose podaci o kartici koje aplikacija zahteva.
 2. Plaćanje putem platnih naloga ili putem e-banking Aplikacije
  Plaćanje se vrši nakon dostave predračuna na odgovarajuću e mail adresu kupca u kome se navode podaci o robi (količina, naziv artikala, datum prometa ) i ukupna cena koja se plaća putem e banking aplikacija ili realizacijom naloga za prenos ili uplatu u banci, pošti ili ovlašćenoj finansijskoj insistuciji
JOS TRADE D.O.O. neće prodavati usluge čiji je promet zabranjen propisima Republike Srbije.

07.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju prema JOS TRADE D.O.O. u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača putem elektronske pošte na adresu [email protected]

Reklamacija mora da sadrži: ime i prezime i kupca, adresu kupca, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona kupca, broj porudžbine i opis nedostatka kupljene robe sa odgovarajućim dokazima (fotografije, zapisnik kurirske služe o oštećenju).

JOS TRADE D.O.O. će kupcu na e-mail koji je koristio prilikom registracije naloga, dostaviti broj reklamacije u evidenciji reklamacija. Na izjavljenu reklamaciju JOS TRADE D.O.O. Vam odgovoriti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, osim ukoliko to iz objektivnih razloga nije moguće, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

08.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme hosting.goit.rs smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je hosting usluga predata u zakup, odnosno u državinu lica koga je on kupac odredio. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se kupcu šalje na email adresu koju je naveo prilikom registracije, odnosno kupovine usluge. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Kupac je u obavezi da u roku od 14 dana od dana prijema instrukcije za korišćenje usluga izjavi želju da odustane od ugovora, u suprotnom ne može da odustane od ugovora do njegovog isteka, odnosno da traži refundaciju za isti.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da odustane od ugovora u određenim situacijama. To su sledeće situacije:

 • pružanja usluga sa rokom izvršenja manjim od 14 dana, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

08.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme hosting.goit.rs smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je hosting usluga predata u zakup, odnosno u državinu lica koga je on kupac odredio. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se kupcu šalje na email adresu koju je naveo prilikom registracije, odnosno kupovine usluge. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Kupac je u obavezi da u roku od 14 dana od dana prijema instrukcije za korišćenje usluga izjavi želju da odustane od ugovora, u suprotnom ne može da odustane od ugovora do njegovog isteka, odnosno da traži refundaciju za isti.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da odustane od ugovora u određenim situacijama. To su sledeće situacije:

 • pružanja usluga sa rokom izvršenja manjim od 14 dana, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

09.

ONLINE PLAĆANJE

Zaštita privatnosti korisnika

U ime JOS TRADE D.O.O. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni JOS TRADE D.O.O. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, JOS TRADE D.O.O. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

10.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

JOS TRADE D.O.O. ne snosi odgovornost:

 • za neistinitost nekog od podataka navedenog prilikom registracije kupca
 • za nepostojanje odgovarajuće poslovne i/ili tehničke sposobnost kupca za zaključenje ugovora
 • za nezakonitost u korišćenju od strane bilo kog lica
 • u slučaju prikazivanja prozvoda i usluga kojima se krši pravo intelektualne svojine bilo kog trećeg lica
U meri u kojoj to propisi Republike Srbije dopuštaju, JOS TRADE D.O.O., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

11.

IZMENA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

JOS TRADE D.O.O. zadržava pravo da periodično, po svojoj diskrecionoj proceni, izmeni Opšte uslove poslovanja, o čemu je dužan da obavesti svoje korisnike, objavom novih Opštih uslova na svojoj internet stranici. U slučaju izmene uslova, na sve porudžbine potvrđene do stupanja na snagu novih Opštih uslova poslovanja, važiće stari opšti uslovi poslovanja. JOS TRADE D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja kupca da se upozna sa sadržinom važećih Opštih uslova. Potvrđivanjem porudžbine na svom korisničkom nalogu, kupac se saglašava sa primenom Opštih uslova, koji predstavljaju sastavni deo ugovora o prodaji na daljinu.

12.

NADLEŽNOST SUDA I MERODAVNO PRAVO

Za sve sporove nastale povodom korišćenja ili u vezi sa korišćenjem sajta hosting.goit.rs ugovorena je nadležnost suda u Subotici uz primenu prava Republike Srbije.

Prihvatamo mogućnost rešavanja sporova vansudskim poravnjanjem.